الفبا

الفبا

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۸۹ ثبت شده است

پس از ماه ها نیامدن ... این نوشته برای تمام زنانی ست که سهمشان از دوست داشتن از بیست و چهار ساعت بیشتر نمی شود ...

آنها به خانه رفتند و به زنانشان گفتند

هرگز در تمام سالهای زندگی‌شان

با زنی مثل من آشنا نشده‌اند

اما... آنها به خانه هاشان رفتند.

 

گفتند خانه‌ام پاک بود و پاکیزه

و هرگز دشنامی بر زبان نیاوردم

و هاله‌ای از راز به دورم بود

اما... آنها به خانه هاشان رفتند.

 

مردان دهان باز نمی‌کنند جز به ستایش من

آنها لبخندم  را دوست داشتند، کمرگاهم را و برجستگی کفلهایم را

یک دو سه شب زیر سقف من صبح کردند

            اما...

"مایا آنجلو" - "آواز سیاه بانو"

  • ندا میری